ทางบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมากค่ะ