Crash Test, vw caravelle โฟล์คตู้

Crash Test

สุนทรียภาพระหว่างการเดินทาง ที่มาพร้อมกับการรับรองความปลอดภัยระดับสูงสุดของเก้าอี้นั่ง

ไทยยานยนตร์ ได้สร้างมาตรฐานการออกแบบ ที่ได้รับ การรับรองด้านการออกแบบโครงสร้างเก้าอี้นั่ง ภายในห้องโดยที่มีความปลอดภัยระดับสูงสุดคือระดับ M1 ซึ่งรับรองโดยสถาบัน DERKA จากประเทศเยอรมัน DEKRA เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สถาบันนี้ได้ให้การรับรองชิ้นส่วนในการออกแบบโครงสร้างเก้าอี้นั่งของไทยยานยนตร์ ที่สามารถรับประกันในเรื่องความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้เมื่อเกิดอุบัติเหตุในขณะใช้งาน พร้อมมีมาตรฐานการพัฒนาชิ้นส่วนที่ถูกยอมรับในระดับสากล ทั้งในด้านเชิงคุณภาพการใช้งานที่ถูกตรวจสอบในขณะการออกแบบหรือคุณภาพในการออกแบบในด้านสุนทรีย์ภาพความสวยงาม ที่สามารถสอดคล้องกันกับรูปทรงของตัวรถยนต์ รวมถึงระบบการใช้งานเก้าอี้นั่งที่เอื้ออำนวยความสะดวกสบายต่างๆ ได้มากกว่า ที่มาพร้อมกับการออกแบบที่มีระบบไฟฟ้าเพื่อการปรับแต่งท่านั่งต่างๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล