ส่วนที่ 1 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนที่ 2 ร่วมตอบคำถาม