Option, vw caravelle โฟล์คตู้

Option

อุปกรณ์ทางเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งความเป็นอิสระในการออกแบบ
ห้องโดยสาร เรามีให้ครบสมบูรณ์ใน The new Multivan

ภายในรถตู้โฟล์คสวาเกน แบบที่ 1

ภายในรถตู้โฟล์คสวาเกน แบบที่ 2

ภายในรถตู้โฟล์คสวาเกน แบบที่ 3

ภายในรถตู้โฟล์คสวาเกน แบบที่ 4