ปี 2013

โรงงานประกอบรถยนต์ บริษัท วาย.เอ็ม.ซี แอสเซมบลี้ จำกัด (YMC)  ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001: 2008 จากสถาบัน Bureau Veritas ในด้านการดัดแปลงยานพาหนะ  และบริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด ได้รับบทบาทหน้าที่ใหม่ นอกเหนือจากผู้นำเข้ารถโฟล์คสวาเกน อย่างเป็นทางการ โดยรับให้เป็นผู้ดัดแปลงและประกอบรถยนต์โฟล์คสวาเกน Commercial Vechicle อย่างเป็นทางการอีกด้วย