ปี 2010

บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด ได้เปิดตัวรถยนต์โฟล์คสวาเกน Amarok