ปี 2005

บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด เปิดตัวรถยนต์  The new Caravelle T5 เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า