ปี 2003

บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ สำหรับการประชุม APEC 2003 ซึ่ง บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด ได้สนับสนุน รถยนต์โฟล์คสวาเกน The new Caravelle ในการเดินทางของสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม