ปี 2002

โรงงานประกอบรถยนต์ส่วนกลางได้รับประกาศนียบัตร ISO 9000 เวอร์ชั่น 2000 ในด้านการบริหารจัดการจาก TUV Rheinland Berlin-Brandenburg Institute ในประเทศเยอรมัน