ปี 2001

โรงงานประกอบรถยนต์ ให้ บริษัท วาย.เอ็ม.ซี แอสเซมบลี้ จำกัด (YMC) จำกัด ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9000 เวอร์ชั่น 2000 จาก  TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg ในประเภทบริษัทประกอบรถยนต์