ปี 2000

บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด  ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9002 ซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตราฐานการผลิต และระบบคุณภาพ จาก TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg สำหรับการขายและการบริการ