ปี 1999

บริษัท   ไทยยานยนตร์ จำกัด ได้เริ่มสายประกอบรถยนต์โฟล์คสวาเกน Passat Highline B5 ที่โรงงาน ให้ บริษัท วาย.เอ็ม.ซี แอสเซมบลี้ จำกัด (YMC)