ปี 1995

บริษัท  ไทยยานยนตร์ จำกัด  ได้เปิดตัวรถยนต์โฟล์คสวาเกน  Passat B4