ปี 1995

บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด  เปิดตัวรถยนต์โฟล์คสวาเกน Golf  Varient