ปี 1987

มีการก่อตั้งชมรมคนรักโฟล์คสวาเกนในประเทศไทยซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมเกือบ 5,000 คน