ปี 1986

บริษัท ไทยยานยนตร์  จำกัด  ได้รับสิทธิ์ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์แบรนด์  Volkswagen, Audi, Seat อย่างเป็นทางการ