ปี 1973

รัฐบาลมีการประกาศกฎหมายฉบับใหม่  เกี่ยวกับอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ โดยรถยนต์นำเข้ามีอัตราเสียภาษี 80 % ส่วนรถยนต์ประกอบในประเทศไทย อยู่ที่ 33 % และเนื่องจากภาษีใหม่นั่นเอง ทำให้ บริษัท วาย.เอ็ม.ซี แอสเซมบลี้ จำกัด (YMC) ได้ก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบรถ CKD (Complete Knock Down)