ปี 1950

คุณอรรถพรและคุณอรรถพงษ์ ลีนุตพงษ์ สองพี่น้องผู้บุกเบิกและก่อตั้งธุรกิจค้าเศษเหล็กและชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ “ร้านลีเล้ง” ในย่านเชียงกง กิจการได้ขยายตัวอย่างรุดหน้าด้วยธุรกิจค้ายานพาหนะเหลือใช้ของทหารจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยนำรถเก่ามาดัดแปลงและปรับปรุงใหม่ จนเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง คนรู้จักอย่างเป็นที่กว้างขวาง