ซองขนาด A3- 12 X 17 นิ้ว (แบบ 1 ตราสัญลักษณ์)

case13