ขนาดของตราสัญลักษณ์ เมื่อใช้กับสื่อในขนาดต่างๆ

logo2 logo3 logo4 logo5