พบกันในงาน “Car Clinic Service” ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2558 นี้
ที่โชว์รูมโฟล์คสวาเกน สาขานครราชสีมา โทรสํารองสิทธิ์ 081-547-6744