Thaiyarnyon Smart Driver 1/2015, vw caravelle โฟล์คตู้

Thaiyarnyon Smart Driver 1/2015

บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสำหรับลูกค้ารถยนต์โฟล์คสวาเกนให้กับผู้ขับรถ The new Caravelle  เพื่อเป็นการให้ลูกค้าทุกท่าน ได้สัมผัสถึงเทคโนโลยี ความสะดวกสบาย และการได้มาตรฐานโครงสร้างเบาะที่นั่ง จากทางบริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติ จาก บริษัท บีพี   คาสตรอล ประเทศไทย จำกัด และ AIS  ร่วมให้ความรู้และความสนุกสนาน พร้อมรับของรางวัลมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท ที่มอบให้ทุกท่านที่มาร่วมงาน