Thaiyarnyon Driver Experience 2nd, 2017, vw caravelle โฟล์คตู้

Thaiyarnyon Driver Experience 2nd, 2017

บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสำหรับลูกค้ารถยนต์โฟล์คสวาเกนประจำเดือนสิงหาคมให้กับผู้ขับรถ The new Caravelle T6 กับการเสริมสร้างทักษะการเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพ Professional Driver และได้รับเกียรติจากบริษัท บีพี คาสตรอล ประเทศไทย จำกัด ให้ความรู้ความเข้าใจในการสังเกตน้ำมันเครื่องด้วยตนเองเพื่อให้เกิดสมรรถนะที่ดีแก่เครื่องยนต์รถโฟล์คสวาเกน   ณ โรงแรมวีโฮเทล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกเดือน