การบรรยาย เรื่อง ความปลอดภัยในห้องโดยสารของรถยนต์รวมทั้งความปลอดภัยในการลดอุบัติเหตุต่างๆ, vw caravelle โฟล์คตู้

การบรรยาย เรื่อง ความปลอดภัยในห้องโดยสารของรถยนต์รวมทั้งความปลอดภัยในการลดอุบัติเหตุต่างๆ

สถานที่ อาคารไทยยานยนตร์ รองเมืองซอย 5

บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายพร้อมศูนย์บริการรถยนต์โฟล์คสวาเกน The new caravelle อย่างเป็นทางการ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย เรื่อง ความปลอดภัยในห้องโดยสารของรถยนต์รวมทั้งความปลอดภัยในการลดอุบัติเหตุต่างๆ ของผู้ใช้รถยนต์บนท้องถนน ให้กับพนักงานฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ ฝ่ายโรงงาน และพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนให้มีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง